Bộ ở cữ VIP sau sinh | Tặng lều xông & combo cho bé

2,259,000 1,990,000

Bộ ở cữ VIP của Làm Đẹp Cung Đình gồm: 

– 1 Thảo dược xông mặt 
– 1 Muối thảo dược chườm bụng
– 1 Túi đựng muối 
– 4 Lá xông tắm 
–  1 Chậu xông phụ khoa 
–  1 Bồ kết gừng hoa bưởi 
– 1 Lá trầu không 
–  1 Nghệ hơ mặt 
–  1 Cốt gừng hạ thổ
–  1 Mặt nạ nghệ
–  1 Cao dưỡng nghệ
– 1 Cây chườm mắt 
–  1 Tặng lều xông hơi tự bung 
– Tặng 1 cây lăn khuynh diệp 
–  Tặng 1 dầu tràm 20ml 
– Tặng 1 muối tắm bé tràm trà 
Danh mục: