Bộ ở cữ toàn diện sau sinh | Tặng chậu xông & combo cho bé

1,304,000 1,290,000

– 1 Thảo dược xông mặt 
– 1 Muối thảo dược chườm bụng
– 1 Túi đựng muối 
– 3 Lá xông tắm 
– 1 Lá trầu không 
–  1 Nghệ hơ mặt 
–  1 Cốt gừng hạ thổ
–  1 Cao chè vằng
– 1 Cây chườm mắt 
–  1 Chậu xông phụ khoa 
–  1 Tặng chậu xông phụ khoa 
– Tặng 1 cây lăn khuynh diệp 
–  Tặng 1 dầu tràm 20ml