Bộ ở cữ tiết kiệm | Tặng combo cho bé

894,000 790,000

– 1 Thảo dược xông mặt 
– 1 Muối thảo dược chườm bụng
– 1 Túi đựng muối 
– 3 Lá xông tắm 
– 1 Lá trầu không 
–  1 Nghệ hơ mặt 
– 1 Cây chườm mắt 
– Tặng 1 cây lăn khuynh diệp
–  Tặng 1 muối tắm bé tràm trà