Bộ ở cữ cơ bản | Tặng Lăn khuynh diệp

644,000 590,000

Bộ ở cữ cơ bản của Làm Đẹp Cung Đình gồm: 

– 1 Thảo dược xông mặt 

– 1 Muối thảo dược chườm bụng

– 1 Túi đựng muối 

– 2 Lá xông tắm 

– 1 Lá trầu không 

– 1 Cây chườm mắt 

– Tặng 1 cây lăn khuynh diệp